Vikingarundan 2019

Inbjudan

Välkommen till den 51:e upplagan av Vikingarundan 2019!

Vikingarundan har arrangerats av Upsala CK sedan 1968 och i samband förra årets 50-års jubileum
har vi nya bansträckningar 58 och 112km på några av Uppsalas vackraste vägar. Starten går från från
det historiska Gamla Uppsala och ni leds därefter upp norrut genom fälten, för att sedan vända
söderut mot Uppsalas största berg och anrika Linnés Hammarby.

Den 25:e Augusti klockan 09:00 går starten för årets upplaga, en perfekt avslutning på säsongen i
härlig sensommarmiljö.

Anmälan sker via webbformuläret och är öppen till den 21:e augusti, därefter efteranmälan vid starten i Gamla Uppsala

Vikingarundan 112 km, 500 kr

Vikingarundan 58 km, 250 kr

Startområde och sekretariatet är vid Kaplansgården i Gamla Uppsala, Vattholmavägen 94, 754 40 Uppsala

Varmt välkommna!
Upsala Cykelklubb
johan.tornhage@upsalack.se

2018

Anmälan

Anmälan till Vikingarundan 2019

Distans

Uppskattad hastighet

Personlig anmälningskod(Anges vid betalning):

ANMÄLAN & AVGIFTER

Ordinarie anmälan är öppen till fredag 23 aug, därefter välkommen med efteranmälan vid sekretariatet från 07:00 på tävlingsdagen. 

Betalning via Swish 123 45 3 89 06 eller till Upsala CKs plusgirokonto 87740-7 .OBS märk anmälan med din individuella anmälningskod från webbformuläret.

Efteranmälan: Kan ske vid sekretariatet från kl. 07.00 på tävlingsdagen. Betalning då endast via Swish. Avgift vid efteranmälan är ordinarie avgift plus 75 kr

DELTAGARAVGIFTER
Vikingarundan 112km, 500 kr
Vikingarundan 58km, 250 kr

Behandling och lagring av personuppgifter

Genom att anmäla dig till loppet godkänner och ger du ditt samtycke att vi lagrar dina personuppgifter (i form av namn, klubb/förening, klass, epost, telefon, chipnummer) och behandlar dessa. Fullständigt namn, klubb/förening, klass och tid kommer att publiceras i startlistan. Dina personuppgifter delas inte med annan part, vi använder dessa i syfte för hantering av loppet samt om det finns behov för oss att komma i kontakt med dig.

 

 

X