Årsmöte Upsala Cykelklubb 2018

Upsala Cykelklubbs årsmöte 2018 äger rum onsdagen 21/2 kl 19:00.
Plats: Ymergatan 15, källarlokalen

Under årsmöte kommer dessutom information om årets tävlingar samt utvecklingen av Cykelcentrum.

Varmt välkomna!