Årsmöte

Ordinarie årsmöte för Upsala Cykelklubb genomförs vanligen under februari månad. Med anledning av den extraordinära situation som rådet pga coronapandemin kommer årsmötet att skjutas på framtiden och genomföras senare under året. Årsmötet är ett tillfälle för föreningens medlemmar att träffas fysiskt. Då det för tillfället rådet starka restriktioner på antalet deltagare sammankomster är det varken lämpligt eller tillåtet att genomföra mötet under februari månad. Styrelsen har inhämtat information från ansvariga myndigheter samt Riksidrottsförbundet och Svenska Cykelförbundet i denna fråga och återkommer så snart möjligt med vidare information. Kallelse kommer att gå ut i god tid när så är möjligt. Frågor besvaras av ordförande Göran Mattsson.