Trafikinformation i samband med Cykel-SM 20-26 juni

I samband med Cykel-SM uppmanas samtliga trafikanter som befinner sig längs tävlingsbanorna att iaktta största möjliga försiktighet i trafiken. Var mycket uppmärksam på tävlande cyklister och funktionärsfordon. Följ skyltar och funktionärers instruktioner. Cyklisterna tävlar både på gator och cykelbanor.

När cyklisterna passerar, stanna och heja så minimerar vi risken för olyckor.

Polacksbacken, Ulleråker och Ultuna

Tävlingar pågår dagtid tisdag, onsdag, lördag och söndag, midsommarveckan. Första start kl 09.00 och målgång ca kl 16.

Det är förbjudet att stanna och parkera fordon utmed hela bansträckningarna vid Ulleråkersområdet den 21–22 juni och den 25–26 juni 2022.

Boende i Ulleråkersområdet uppmanas att använda Emmy Rappes väg för in och utfart.

Tävlingsbana, tisdag-onsdag 21-22 juni, klicka här.

Tävlingsbana, lördag-söndag 25-26 juni, klicka här.

Lördag och Söndag 25-26 juni är Dag Hammarskiölds väg avstängd i nordlig riktning, från rondellen Ulltuna allén. UL:s bussar har tillstånd att åka denna sträcka och därmed möta cyklisterna.

Björklinge

Tävlingar pågår dagtid måndag och torsdag längs Harbovägen från Björklinge och 16 km från samhället. Vägen är då avstängd för obehörig trafik. Förbudet gäller ej behörig trafik som uppmanas att iaktta största försiktighet, exempelvis boende längs sträckan. Trafiken är även avstängd vid start och målområdet när tävlingarna pågår.

Tävlingsbana måndag och torsdag 20 resp 23 juni, klicka här.

Tävlingarna arrangeras med tillstånd från Länsstyrelsen och Polisen och i nära samarbete med Destination Uppsala.