Trafikinformation i samband med cykeltävlingar 2-7 augusti

I samband med cykeltävlingarna 2-6 augusti uppmanas samtliga trafikanter som befinner sig längs tävlingsbanorna att iaktta största möjliga försiktighet i trafiken. Var mycket uppmärksam på tävlande cyklister och funktionärsfordon. Följ skyltar och funktionärers instruktioner. Cyklisterna tävlar både på gator och cykelbanor.

När cyklisterna passerar, stanna och heja så minimerar vi risken för olyckor.

Uppsala Slott

Tisdag
Tävlingar pågår norr om Uppsala, med start från kl 16.30 och målgång ca kl 19.30 vid Uppsala Slott. Cyklisterna kommer in till Uppsala Slott för målgång. Trafiken är avstängd på Dag Hammarskjölds väg mellan Thunbergsvägen och Artillerigatan från kl 15 och framåt. Förbudet gäller inte för buss i linjetrafik, behörig trafik, utryckningsfordon eller andra räddningsfordon.

Onsdag
Tävlingar pågår norr om Uppsala, med start kl 16.30 och målgång ca kl 20.30 vid Uppsala Slott. Cyklisterna kommer därmed endast in till Uppsala för målgång. Trafiken är avstängd på Dag Hammarskjölds väg mellan Thunbergsvägen och Artillerigatan från kl 15 och framåt. Förbudet gäller inte för buss i linjetrafik, behörig trafik, utryckningsfordon eller andra räddningsfordon.

Torsdag
Cyklisterna kör varvlopp i Uppsala med start kl 16.30 och målgång cirka kl 20.00. Trafiken är avstängd på Dag Hammarskjölds väg mellan Thunbergsvägen och Artillerigatan från kl 15 och framåt. Förbud att stanna och parkera längs bansträckningen ska gälla utmed bansträckningarna 06.00-22.00. Förbudet gäller inte för behörig trafik, utryckningsfordon eller andra räddningsfordon. Se bankarta.

Fredag
Inga tävlingar pågår

Lördag
Cyklisterna kör varvlopp med start kl 12.00 och målgång cirka kl 16.30. Fordonstrafik är ej tillåten utmed bansträckningen, följ funktionärers instruktion för bästa framkomlighet. Förbudet gäller inte för behörig trafik, utryckningsfordon eller andra räddningsfordon. Se bankarta.

Söndag
Tävlingar pågår runt Uppsala Slott, Domkyrkan samt Drottninggatan. Cyklisterna tävlar mellan kl 14.00 och med målgång cirka kl 16.30.Trafiken är avstängd och uppmanas ta annan väg. Se bankarta.

Dag Hammarskjölds väg, rondellen vid Gottsunda, Ultuna, Ulleråker, Eklundshofsvägen
Tävlingar pågår kvällstid tisdag, onsdag, torsdag samt dagtid lördag. Se tider enligt ovan. Tisdag och onsdag kväll passerar cyklisterna endast vid 1 tillfälle för målgång vid Uppsala Slott.

Torsdag eftermiddag och kväll

Cyklisterna tävlar längs följande bansträckning, se övergripande bankarta. (alternativt detaljerad karta, klicka här.)
Trafikanter som åker Dag Hammarskjölds väg norrut, in mot Uppsala, uppmanas att ta vänster rondellen vid Dag Hammarskiölds väg/ Ulltuna allén.

Boende i Ulleråkersområdet uppmanas att använda Emmy Rappes väg för in och utfart och följa funktionärs instruktion.

Ulleråkersvägen och Eklundshovsvägen är avstängda för trafik under tiden när tävlingen pågår. Förbudet gäller inte för behörig trafik.

Lördag
Cyklisterna kör varvlopp med start kl 12.00 och målgång cirka kl 16.30. Cyklisterna tävlar längs följande bansträckning, se bankarta.

Trafikanter som åker Dag Hammarskjölds väg norrut, in mot Uppsala, uppmanas att ta vänster rondellen vid Dag Hammarskiölds väg/ Ulltuna allén. Boende i Ulleråkersområdet uppmanas att använda Emmy Rappes väg för in och utfart och följa funktionärs instruktion.

Ulleråkersvägen och Eklundshovsvägen är avstängda för trafik under tiden när tävlingen pågår.

Förbudet gäller inte för behörig trafik, utryckningsfordon eller andra räddningsfordon. Se bankarta.

Mindre samhällen såsom Bälinge, Björklinge, Vattholma, Gåvsta, Danmark, Alsike, Dalby, Vreta

Tisdag

Cyklisterna passerar vid 1 tillfälle längs följande bana, med start kl 16.30 i Uppsala. Se bankarta. Stanna gärna och följ instruktion från polis samt funktionärer.

Onsdag
Cyklisterna passerar vid 1 tillfälle längs följande bana, med start kl 16.30 i Uppsala. Se bankarta. Stanna gärna och följ instruktion från polis samt funktionärer.

Tävlingarna arrangeras med tillstånd från Länsstyrelsen och Polisen och i nära samarbete med Destination Uppsala.