Trafikinformation Cykel-SM 2023

I samband med Cykel-SM Landsväg uppmanas samtliga trafikanter som befinner sig längs tävlingsbanorna att iaktta största möjliga försiktighet i trafiken. Var mycket uppmärksam på tävlande cyklister och funktionärsfordon. Följ skyltar och funktionärers instruktioner.

Cyklisterna tävlar både på gator och cykelbanor.

När cyklisterna passerar, stanna och heja så minimerar vi risken för olyckor.

Polacksbacken, Ulleråker, Ultuna och Sunnersta

 Tävlingar pågår den 24-25/6 och 1-2/7

Tävlingarna genomförs som linjelopp (alla i samma klass startar samtidigt).

24-25/6

Första start kl 09.00 och sista målgång c:a kl. 18.00.

1-2/7

Första start kl 09.00 och sista målgång c:a kl. 19.00.

 

Det är förbjudet att stanna och parkera fordon utmed hela bansträckningen under tävlingsdagarna.

Boende i Ulleråkersområdet uppmanas att använda Veterinärvägen-Ulls väg för infart och Bernhard Jacobowsky- Emmy Rappes väg för utfart.

Tävlingsbana 24-25/6 och 1-2/7 klicka här.

Tävlingsdagarna är Dag Hammarskjölds väg avstängd i nordlig riktning, från rondellen vid Rosenvägen. UL:s bussar har tillstånd att åka denna sträcka och därmed möta cyklisterna.

Björklinge 

Tävlingar pågår dagtid den 22/6 och 30/6, längs Harbovägen från Ramsjövägen i  Björklinge och 16 km ut från samhället. Tävlingarna genomförs som tempolopp (cyklisterna startar en och en). Vägen är då avstängd för obehörig trafik. Behörig trafik lotsas in och uppmanas att iaktta största försiktighet. Trafiken är även avstängd vid start och målområdet när tävlingarna pågår.

Tävlingsbana 22/6 och 30/6 klicka här.

Tävlingarna arrangeras med tillstånd från Länsstyrelsen och Polisen och i nära samarbete med Destination Uppsala.