Vikingarundan 2022

Inbjudan

Välkommen till Vikingarundan, söndag 21 augusti 2022!

Vikingarundan har arrangerats av Upsala CK i oavbruten följd alltsedan 1968. Bansträckningen är 112km och går längs några av Uppsalas vackraste vägar.
Starten går från från det historiska Gamla Uppsala och ni leds därefter upp norrut genom fälten,
för att sedan vända söderut mot Uppsalas största berg och anrika Linnés Hammarby.

Stanna gärna i depån längs banan och fyll på energi. Egen tidtagning av deltagare genom exempelvis appen Race One.

Anmälan sker via webbformuläret och är öppen till torsdag 18:e augusti kl 18.00, därefter efteranmälan vid start mot ett tillägg av 100 kr.

Starten går kl 09.00. Uppdelning i startgrupper sker med ett par minuters mellanrum beroende på antal anmälda.

Vikingarundan 113 km, 500 kr
Vikingarundan 58 km, 250 kr

Startområde och sekretariatet är vid Kaplansgården i Gamla Uppsala, Vattholmavägen 94, 754 40 Uppsala.
Ordinarie trafikregler ska följas av samtliga deltagare, medverkan sker på eget ansvar.
Vid motionslopp tillämpas Svenska Cykelförbundets riktlinjer för motionslopp.

Varmt välkomna!
Upsala Cykelklubb
goranmattsson.uck@hotmail.com

2022

Anmälan

Ordinarie anmälan till Vikingarundan 2022 är nu stängd. Det är möjligt att efteranmäla sig vid starten med extra efteranmälningsavgift 100 kr.

  Distans

  Uppskattad hastighet

  Personlig anmälningskod(Anges vid betalning):

  ANMÄLAN & AVGIFTER

  Ordinarie anmälan var öppen till torsdag 18 augusti kl 18.00.

  Betalning via Swish 123 45 3 89 06 eller till Upsala CKs plusgirokonto 87740-7 .OBS! märk anmälan med din individuella anmälningskod från webbformuläret.

  DELTAGARAVGIFTER
  Vikingarundan 112km, 500 kr
  Vikingarundan 58km, 250 kr

  Vid efteranmälan vid starten tillkommer en efteranmälningsavgift på 100 kr.

  Behandling och lagring av personuppgifter

  Genom att anmäla dig till loppet godkänner och ger du ditt samtycke att vi lagrar dina personuppgifter (i form av namn, klubb/förening, klass, epost, telefon, chipnummer) och behandlar dessa. Fullständigt namn, klubb/förening, klass och tid kommer att publiceras i startlistan. Dina personuppgifter delas inte med annan part, vi använder dessa i syfte för hantering av loppet samt om det finns behov för oss att komma i kontakt med dig.

   

   

  X